Kako funkcioniše 4-taktni Oto motor SUS – animacije

Priroda materije koja se izučava na časovima Tehničkog i informatičkog obrazovanja Tehnike i tehnologije  7. razreda je veoma specifična (mada se to može reći i za druge razrede kao i druge predmete).

Teme koje se obrađuju su vezane za oblast mašinstva, a naročito za oblast energetskih pretvarača na bazi pretvaranja hemijske energije fosilnih goriva u mehanički rad.

Pitanje principa rada određenih mašina odnosno motora je neadekvatno obrađeno i veoma šturo.

Poseban problem predstavlja uža oblast “Motori sa unutrašnjim sagorevanjem”.  Motor SUS je praktično “crna kutija” posmatrano s tačke gledišta učenika…..

Veoma je teško samo rečima i statičnim crtežima objasniti prosečnom đaku  7.razreda osnovne škole  kako i šta se odvija unutar te “crne kutije”, odnosno unutar samog motora SUS.

Iz tog razloga ovaj blog smatram kao pomoć  „sa strane“.

ZATO,  KRENIMO !

Dragi moji đaci – sedmaci,

kao što znate na sledećem času ćemo pričati o motorima sa unutrašnjim sagorevanjem – kratko „motori SUS“….

Videćete da nije teško pogotovu ako budete pogledali sledeće animacije:

Ovde levo je animirani prikaz 3-D modela jednog motora SUS…..

Ima ih više vrsta,  za početak  dovoljno je ako zapamtite izgled u „prostoru“ kao  i izgled „preseka“ na mestu jednog cilindra odnosno klipa….

*

*

Ovde desno vidite animirani prikaz rada Otto motora – njegov presek….

Na času ćemo analizirati detaljnije taktove i imaćemo vežbu na kojoj ćete moći sami da regulišete brzinu pomeranja klipa (na gore – na dole) i to sve mišem…..

*

*

*

*

*

Objavljeno pod 7. razred | Komentari su isključeni na Kako funkcioniše 4-taktni Oto motor SUS – animacije

Vežba: Električno zvono (animacija rada)

Prikaz animacije – GIF – elektične šeme zvona….

Kada se pritisne i drži pritisnut taster „K“ ….. struja prolazi kroz kalem elektromagneta „E“ čime se privlači kotva „A“, a time istovremeno udara u gong – „B“ i prekida električno kolo na mestu kontakta „T“…. Kotva se vraća u početno stanje i opet dolazi do spajanja na mestu kontakta „T“ čime se zatvara radni cikluz „zvona“….

Objavljeno pod Uncategorized | Komentari su isključeni na Vežba: Električno zvono (animacija rada)

Bežično upravljanje robota pomoću android tableta

NASTAVAK   bloga o bežičnom upravljanju robota pomoću Arduina i Android aplikacije….   Pogledajte kratak video snimak.    LINK

robot - arduino + android

Objavljeno pod 8. razred, Vannastavne aktivnosti | Komentari su isključeni na Bežično upravljanje robota pomoću android tableta

Arduino + Android + BT – bežično upravljanje robotom

Bežično upravljanje Arduino-robotom putem bilo kog Android uređaja sa ugrađenim bluetooth-om je sada moguće i bez preteranog poznavanja programiranja.

Korišćenjem MIT-ovog App Inventor portala „napiše“ se programčić (podseća na „SCRATCH“) koji se instalira na Android uređaj dok se sa fizičke strane – Arduino interfejs – piše odgovarajući program za izvršenje komandi koje šaljemo preko Android aplikacije putem BT-a.

Robot - Android + Arduino + BT - za blog

Prikaz upravljanja robota preko Android tableta može se videti na sledećem LINK-u.

Objavljeno pod 8. razred, Vannastavne aktivnosti | Komentari su isključeni na Arduino + Android + BT – bežično upravljanje robotom

Bluetooth – Bežično upravljanje pomoću Arduina i Android uređaja

Uz pomoć Arduina, bluetooth adaptera i bilo kog android uređaja sa pristupom Internetu može se veoma lako bežičnim putem upravljati bilo šta. Za početak, evo osnovnog prikaza sistema sa pratećim video snimcima.

Arduino+Android+Bluetooth-bežično upravljanje

Izgled Android aplikacija za Arduino.

Android aplikacija za Arduino

Na sledećim linkovima je prikazano osnovno bežično upravljanje 2 LED lampice.

LINK – prikazuje uključivanje /isključivanje

LINK – prikazuje „dimovanje“

 

Objavljeno pod 8. razred, Vannastavne aktivnosti | Komentari su isključeni na Bluetooth – Bežično upravljanje pomoću Arduina i Android uređaja

Bežično upravljanje pomoću Arduina i daljinskim upravljačem

Uz pomoć Arduina, IC dekodera, daljinskog upravljača i nekoliko sitnih elektronskih komponenti moguće je na veoma jednostavan način da se upravlja bežično LED lampicama, motorima itd… po potrebi.

IC - bezično upravljanje LED

Za sada evo  i  VIDEO  snimak rada jednog sklopa gde se bežično vrši uključivanje/isključivanje (zeleno dugme) jedne LED kao i njeno „dimovanje“ (druga dva dugmića za +/-)….

„Dimovanje“ se može bolje videti na drugom  VIDEO   snimku ….

Objavljeno pod 8. razred, Vannastavne aktivnosti | Komentari su isključeni na Bežično upravljanje pomoću Arduina i daljinskim upravljačem

Model diferencijala – praktična vežba za sedmake

Prikaz diferencijala kod automobila….. praktična vežba za sedmake    VIDEO

Objavljeno pod 7. razred, Praktični radovi 7. razred | Komentari su isključeni na Model diferencijala – praktična vežba za sedmake

Sat Programiranja u Svetu & Nedelja Programiranja u EU („The Hour of Code“ & „EU Code Week“)

Od kako je počeo rad Arduino sekcije u našoj školi – OŠ „Desanka Maksimović“, Beograd, Zvezdara –  sve je više zainteresovanih učenika koji žele da se oprobaju u praktičnom programiranju. Početni uspesi na raznim takmičenjima to i pokazuje. Ovde je izdvojen jedan mali prostor na kome će se voditi evidencija napredovanja iz oblasti „Physical Computing“ (kao najpribližniji prevod: programiranje stvari).

Obe inicijative, „The Hour of Code“  (Sat Programiranja u Svetu)  od uvaženog gospodina Hadi Partovi (Code.org) kao i „EU Code Week“ (Nedelja Programiranja u Evropskoj Uniji) , smo ozbiljno prihvatili, a kao dokaz za to, pogledajte  OVDE   i  OVDE.

 

Objavljeno pod 7. razred, 8. razred, Praktični radovi 7. razred, Praktični radovi 8. razred, Vannastavne aktivnosti | Komentari su isključeni na Sat Programiranja u Svetu & Nedelja Programiranja u EU („The Hour of Code“ & „EU Code Week“)

Kako radi 4-taktni Oto motor SUS

Nа slici јe prikаzаn rаd 4-tаktnog Oto motorа.
Obrаtite pаžnju nа stаnje ventilа kod poјedinih tаktovа….

NAPOMENA

*Tekst na slici je pisan ćirilicom namerno jer će ceo BLOG biti kasnije preveden na ćirilicu

Objavljeno pod 7. razred | Komentari su isključeni na Kako radi 4-taktni Oto motor SUS

Razne animacije motora SUS

Raketni motor

*

*

*

*

*

*

*

Dizel motor

*

*

*

*

*

*

*

*

Vankilov motor

*

*

*

*

*

*

*

Turbo-mlazni motor

*

*

*

*

*

*

*

Animacija 2-taktnog Oto motora SUS

Objavljeno pod 7. razred | Komentari su isključeni na Razne animacije motora SUS

Kako radi 2-taktni Oto motor SUS

Nа slici јe prikаzаn rаd 2-tаktnog Oto motorа.
Obrаtite pаžnju nа prostor iznаd i ispod klipа….

NAPOMENA

*Tekst na slici je pisan ćirilicom namerno jer će ceo BLOG biti kasnije preveden na ćirilicu

Objavljeno pod 7. razred | Komentari su isključeni na Kako radi 2-taktni Oto motor SUS