Arduino!

Šta je Arduino?

ArduinoBaner2Arduino je fizička računarska platforma tzv. “otvorenog-koda” (“open-source”) zasnovana na jednostavnoj ulazno/izlaznoj (kratko I/O od input/output) ploči  i razvojnom okruženju….

SOFTVERSKI DEO
Arduino Integrisano Razvojno Okruženje (Arduino IDE – Integrated Development Environment) može se besplatno preuzeti ovde; a starije verzije ovde  (za Mac, Win, Linux, off-line instal. itd.).  Na dan ažuriranja ove  stranice sajta,  21. mart  31. 10. 2019. godine,  najnovija zvanična verzija Arduino IDE  bila je:  ARDUINO 1.8.9    ARDUINO 1.8.10.

Napomena: prilikom samog preuzimanja “Arduno IDE” omogućena je opcija besplatnog preuzimanja, dugme “Just Download” kao i mogućnost da donirate “Contribute&Download”. Takođe, postoji instalaciona verzija kao i tzv. prenosiva (zip. -portable ili non-admin install verz.)

 

fb-pics-ardino-in-palm-of-hand

Prikaz “Arduino UNO Rev3” na dlanu – namerno – radi ukazivanja na samu veličinu ploče


HARDVERSKI DEO

Ukratko, Arduino (Arduino UNO Rev3 – sada već klasična – najbolja hardverska verzija za početnike)  je mikrokontrolerska ploča koja se bazira na ATMEGA328 integrisanom kolu.
Ima 14 digitalnih I/O pinova, od kojih, 6 mogu da se koriste kao tzv. “PWM” izlazi, 6 analognih ulaza, kristalni oscilator od 16MHz, USB konektor, priključak za napajanje, ICSP konektor i taster za resetovanje.

 

 

Sama ‘pločica’ sadrži sve što je potrebno za podršku mikrokontroleru (‘firmware’ ili vam već urezan ‘bootloader’). Nakon preuzimanja odgovarajućeg  “Arduino softvera”  i instalacije istog, jednostavno povežite vašu “Arduino pločicu”  sa računarom (Win7, Linux, Mac itd…) preko USB kabla i možete početi. Nakon povezivanja odgovarajućih komponenti koje želimo upravljati (npr. LED, DC motor, servo-motor, IR senzor, LDR itd…), otpremite odgovarajući program na mikrokontroler i igranje može da počne…..

code week

Hardverski deo ‘Arduino interfejsa’ – može se veoma lako nabaviti preko ‘neta’ {pogledati na sajtu  Kupujem/Prodajem ; cene variraju od  350,00 din. (Arduino NANO),  470,00 din. (Arduino NANO sa USB kablom) –  ažurirano 22-sept-2017) [1€≈119,14din] ;    pa sve do 3240,00 din. (Arduino UNO rev.3) [2990,00+250,00 din. poštarina]  kod zvaničnog distributera } ….ali može se i napraviti, po sistemu “uradi sam”, a pri tom nije potrebno neko veliko iskustvo u elektronici, dovoljno je pratiti uputstva sa sledećeg linka:

“Uradi-sam Arduino” na ispitnoj ploči (protobordu)

Link vodi do projekta tzv. “MINT-DUINO”   ili vam “uradi-sam-Arduino-na-protobordu”. Ceo projekat je prikazan u 18 koraka. Provereno radi ali jedini preduslov jeste da nabavite ATMEGA328-P-PU integrisano kolo sa već “narezanim” Arduino-Bootloader-om. Pomenuto integrisano kolo, može se naći za 280,00 din. (sa narezanim bootloader-om! )  —>Kupujem/Prodajem. Sve ostale delove možete nabaviti takođe na portalu kupujem-prodajem ali i u svakoj radnji koja prodaje elektronske komponente, kao npr. KELCO, MikroPrinc itd….

Prikaz jednog u nizu uradi sam varijante Arduina

Prikaz jednog u nizu uradi-sam varijante Arduina. Izostavljen je regulator napona jer se u ovom konkretnom slučaju koristi tzv. “USB_2_serial Adapter”  koji istovremeno, pored komunikacije sa PC-em, obezbeđuje i regulisan napon od 5V.

 

 

Od velikog značaja je znati tačan uporedni raspored “pinova” Arduino IDE platforme, u odnosu na sam ATMEGA 328 “čip” (integrisano kolo). Na slici ispod je upravo dat uporedni prikaz Atmege328 integrisanog kola i raspored svih ulazno/izlaznih pinova koji se koriste u programiranju Arduina.

Uporedni prikaz rasporeda "pinova" na ATMEGA328 IC kolu i rasporeda svih ulazno izlaznih "pinova" koji se mogu koristiti u programiranju Arduina. Svi pinovi koji u svojoj oznaci imaju "tačku" ispred (kao npr.: .D10) označavaju dodatnu funkcionalnost tzv. PWM (Pulse Width Modulation). Pinovi označeni sa "A" su analogni ulazni pinovi (po defaultu) ali se mogu programski iskoristiti i kao obični digitalni ulazno/izlazni pinovi D14, D15..... D19. To praktično znači da se može raspolagati sa ukupno 18 ulazno/izlaznih pinova.

Uporedni prikaz rasporeda “pinova” na ATMEGA328 integrisanom kolu i rasporeda svih ulazno izlaznih “pinova” koji se mogu koristiti u programiranju Arduina.

Na slici iznad se može videti uporedni prikaz rasporeda “pinova” na ATMEGA328  integrisanom kolu i rasporeda svih ulazno/izlaznih “pinova” koji se mogu koristiti u programiranju Arduina. Svi pinovi koji u svojoj oznaci imaju “tačku” ispred (kao npr.:  .D3  .D5  .D10  itd…) označavaju dodatnu funkcionalnost tzv. PWM (Pulse Width Modulation; prev. Modulacija Širine Pulsa). Pinovi označeni sa “A” su analogni ulazni pinovi (po default-u) ali se mogu programski iskoristiti i kao obični digitalni ulazno/izlazni pinovi D14, D15….. D19. To praktično znači da se može raspolagati sa ukupno 18 ulazno/izlaznih pinova odnosno ukupno 20 ako računamo i Rx i Tx  komunikacione pinove.

Uradi-sam-Arduino ima jednu, da kažem, “KVAKU”.  Za komunikaciju sa računarom potreban je jedan deo koji se zove “USB-to-serial-converter” ili vam adapter koji prevodi TTL/serijski na USB signal. Postoje razne varijante izrade te komponente u zavisnosti od umeća korisnika, a i dostupnosti serijskog porta na računaru.
Ta komponenta (rešenje “kvake”)  posebno je obrađena na sledećem LINKU.