Arduino!

Šta je to Arduino?

ArduinoBaner2Arduino je fizička računarska platforma tzv. „otvorenog-koda“ (″open-source″) zasnovana na jednostavnoj ulazno/izlaznoj (kratko I/O od input/output) ploči  i razvojnom okruženju….

SOFTVERSKI DEO
Arduino Integrisano Razvojno Okruženje (Arduino IDE – Integrated Development Environment) može se besplatno preuzeti ovde; a starije verzije ovde  (za Mac, Win, Linux, off-line instal. itd.).

Napomena: prilikom samog preuzimanja „Arduno IDE“ omogućena je opcija besplatnog preuzimanja, dugme „Just Download“ kao i mogućnost da donirate „Contribute&Download“

 

fb-pics-ardino-in-palm-of-hand

Prikaz „Arduino UNO Rev3“ na dlanu – namerno – radi ukazivanja na samu veličinu ploče


HARDVERSKI DEO

Ukratko, Arduino (Arduino UNO Rev3 – sada već klasična – najbolja hardverska verzija za početnike)  je mikrokontrolerska ploča koja se bazira na ATMEGA328 integrisanom kolu.
Ima 14 digitalnih I/O pinova, od kojih, 6 mogu da se koriste kao tzv. „PWM“ izlazi, 6 analognih ulaza, kristalni oscilator od 16MHz, USB konektor, priključak za napajanje, ICSP konektor i taster za resetovanje.

 

 

Sama ‘pločica’ sadrži sve što je potrebno za podršku mikrokontroleru (‘firmware’ ili vam već urezan ‘bootloader’). Nakon preuzimanja odgovarajućeg  „Arduino softvera“  i instalacije istog, jednostavno povežite vašu „Arduino pločicu“  sa računarom (Win7, Linux, Mac itd…) preko USB kabla i možete početi. Nakon povezivanja odgovarajućih komponenti koje želimo upravljati (npr. LED, DC motor, servo-motor, IR senzor, LDR itd…), otpremite odgovarajući program na mikrokontroler i igra može da počne…..

code week

Hardverski deo ‘Arduino interfejsa’ – može se veoma lako nabaviti preko ‘neta’ {pogledati na sajtu  Kupujem/Prodajem ; cene variraju od 330,00 290,00  280,00 230,00 din. (ažurirano 7-jan-2017) [1€≈123,62din]  ;  pa sve do 3240,00 din. [2990,00+250,00 din. poštarina]  kod zvaničnog distributera } ….ali može se i napraviti po sistemu „uradi sam“, a pri tom nije potrebno neko veliko iskustvo u elektronici, dovoljno je pratiti uputstva sa sledećeg linka:

„Uradi-sam Arduino“ na ispitnoj ploči (protobordu)

Link vodi do projekta tzv. „MINT-DUINO“   ili vam „uradi-sam-Arduino-na-protobordu“. Ceo projekat je prikazan u 18 koraka. Provereno radi ali jedini preduslov jeste da nabavite ATMEGA328-P-PU integrisano kolo sa već „narezanim“ Arduino-Bootloader-om. Pomenuto integrisano kolo, može se naći za oko 3,00÷4,00 € —>Kupujem/Prodajem. Svi ostali delovi mogu se nabaviti u svakoj radnji koja prodaje elektronske komponente, kao npr. KELCO, MikroPrinc itd….

Prikaz jednog u nizu uradi sam varijante Arduina

Prikaz jednog u nizu uradi-sam varijante Arduina. Izostavljen je regulator napona jer se u ovom konkretnom slučaju koristi tzv. „USB_2_serial Adapter“  koji istovremeno, pored komunikacije sa PC-em, obezbeđuje i regulisan napon od 5V.

 

Šematski prikaz Arduina na protobordu korišćenjem „Fritzing“ alata. Na šemi je prikazana varijanta sa regulatorom napajanja.

Šematski prikaz Arduina na protobordu korišćenjem „Fritzing“ alata. Na šemi je prikazana varijanta sa regulatorom napajanja.

Od velikog značaja je znati tačan uporedni raspored „pinova“ Arduino IDE platforme, u odnosu na sam ATMEGA 328″čip“ (integrisano kolo). Na slici ispod je upravo dat uporedni prikaz Atmege328 integrisanog kola i raspored svih ulazno/izlaznih pinova koji se koriste u programiranju Arduina.

Uporedni prikaz rasporeda "pinova" na ATMEGA328 IC kolu i rasporeda svih ulazno izlaznih "pinova" koji se mogu koristiti u programiranju Arduina. Svi pinovi koji u svojoj oznaci imaju "tačku" ispred (kao npr.: .D10) označavaju dodatnu funkcionalnost tzv. PWM (Pulse Width Modulation). Pinovi označeni sa "A" su analogni ulazni pinovi (po defaultu) ali se mogu programski iskoristiti i kao obični digitalni ulazno/izlazni pinovi D14, D15..... D19. To praktično znači da se može raspolagati sa ukupno 18 ulazno/izlaznih pinova.

Uporedni prikaz rasporeda „pinova“ na ATMEGA328 integrisanom kolu i rasporeda svih ulazno izlaznih „pinova“ koji se mogu koristiti u programiranju Arduina.

Na slici iznad se može videti uporedni prikaz rasporeda „pinova“ na ATMEGA328  integrisanom kolu i rasporeda svih ulazno/izlaznih „pinova“ koji se mogu koristiti u programiranju Arduina. Svi pinovi koji u svojoj oznaci imaju „tačku“ ispred (kao npr.:  .D10) označavaju dodatnu funkcionalnost tzv. PWM (Pulse Width Modulation; prev. Modulacija Širine Pulsa). Pinovi označeni sa „A“ su analogni ulazni pinovi (po default-u) ali se mogu programski iskoristiti i kao obični digitalni ulazno/izlazni pinovi D14, D15….. D19. To praktično znači da se može raspolagati sa ukupno 18 ulazno/izlaznih pinova odnosno ukupno 20 ako računamo i Rx i Tx  komunikacione pinove.

Uradi-sam-Arduino ima jednu, da kažem, „KVAKU“.  Za komunikaciju sa računarom potreban je jedan deo koji se zove „USB-to-serial-converter“ ili vam adapter koji prevodi TTL/serijski na USB signal. Postoje razne varijante izrade te komponente u zavisnosti od umeća korisnika, a i dostupnosti serijskog porta na računaru.
Ta komponenta (rešenje „kvake“)  posebno je obrađena na sledećem LINKU.