Arduino – Primeri

Ovde će biti prikazani osnovni primeri korišćenja Arduino interfejsa sa odgovarajućim uputstvima, kodom i šemama….

Inače u pripremi je poseban sajt/blog sa detaljno razrađenim primerima razvrstani
u nivoe prema složenosti.

 

Jednostavan  SEMAFOR

Hardversko rešenje semafora – slikovito. Prikazana je varijanta pomoću Attiny85 čipa….. Programiranje Attiny85 je izvršeno sa DIY-Arduinom….   😀 😀 😀

semafor -hardver -1 semafor -hardver -2 semafor -hardver -3 semafor -hardver -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semafor -hardver -5

 

 ODGOVARAJUĆI  ‘KOD’  ZA  ARDUINO  (odnosno  *Attiny85) :

semafor code * Napomena: Ukoliko želite da semafor „prebacite“ da radi preko Attiny85 čipa u navedenom kodu potrebno je zameniti  odgovarajuće pinove 9, 10 i 11  sa 1, 2 i 3.

   Arduino                           Attiny85

pin 9 (zelena)      –>     pin 1 (zelena – G)

pin 10 (žuta)        –>     pin 2 (žuta – Y)

pin 11 (crvena)     –>     pin 3 (crvena – R)

 

Dakle, deo zamenjenog koda treba da izgleda ovako:

Arduino to Attiny85

Advertisements