Arduino sekcija: INTERFEJS, ROBOTIKA i PROGRAMIRANJE STVARI (Physical Computing)

OBAVEŠTENJE:
Za sve zainteresovane učenike OŠ “Desanka Maksimović” (Beograd, opština Zvezdara) , dana 15.11.2013.   zvanično je počeo rad sekcije
Arduino – Interfejs, Robotika i “Programiranje stvari”.

(slika ispod: link do videa)

======================================================
UPDATE  (kraj jula 2019.) (polovina septembra 2019.)
Pre kupovine bilo kakvih komponenti za izradu vašeg  “uradi-sam-Arduino” obavezno pročitajte savete na sledećem LINKU  !
======================================================

Za početak, umesto prijavljivanja,  potrebno je (uslovno rečeno – pogledajte prvo “UPDATE”) nabaviti sve komponente radi sklapanja vašeg   “Uradi-sam-Arduina”   koji ćete moći da ponesete kući i vežbate tzv. “Programiranje stvari”. Spisak potrebnog materijala i sva uputstva dobićete u školi, a za one radoznale ili već nestrpljive evo i  “slike – spiska”:

Sav materijal potreban za izradu uradi-sam-Arduino

Sav materijal potreban za izradu “uradi-sam-Arduina“; deo koji nije prikazan, a odnosi se na komunikaciju/programiranje Arduina preko PC-a možete pogledati na posebnoj web-strani      videti link  –>  Ardu’ & PC

Za sklapanje/povezivanje delova u celinu ne brinite – pomoći ću svima – samo je potrebno malo strpljenja.

Ukoliko već imate pomenuti pribor za rad, tačnije već sklopljen Arduino interfejs, evo i  domaći  zadaci:

Zadatak br. 1  Na sledećem sajtu proučite sve korake i na kraju napravite za bicikl – Arduino svetla –>  Arduino ‘ulazi’ (Arduino ‘inputs’): 1 taster + 5 LED . Posebno obratite pažnju na tok razvoja šeme. Zadatak se sastoji u savladavanju više koraka.  Na datom linku je sve veoma detaljno i slikovito objašnjeno.

Zadatak br. 2  Izrada i programiranje jednog jednostavnog semafora za regulisanje saobraćaja motornih vozila i bicikala. Pogledajte jedno od rešenja OVDE  i  OVDE ,  a  i OVDE   …. (detalji+kod OVDE)  ….

BLANK LINE SPACE

Veoma Korisni LINKOVI – Tutorijali

„Uradi-sam Arduino“ na ispitnoj ploči (protobordu)

Serijal Arduino Video Tutorijala američkog nastavnika Paul McWhorter

Jeremy Blum – Arduino Videos

Exploring Arduino Chapter4: Motors + Servo Motors

Exploring Arduino Chapter7: Shift Registers

TRONIX STUFF – John Boxall’s Arduino Tutorials (L298)

EarthShine – The_Projects_Book – knjiga u ‘pdf’ formatu sa 17 Arduino projekata

Link do 13 Arduino projekata sa šemama i kodovima – ARDX (OOMLOUT)

ITP Physical computing – DC motor control w/ H-bridge

ITP Physical computing – Relays & Transistors

BIONIC-Arduino – lesson-3

Spooky Projects – Arduino

Arduino and HIGH POWER CONTROL (TIP120 + Motors)

H-Bridge – Robot Room

PWM bez mikrokontrolera – Robot Room

BLANK LINE SPACE

KORISNI ON-LINE ALATI

DROPBOX

KALKULATOR OTPORNIKA – Boje Prstenova   Otpor

KALKULATOR DELIOCA NAPONA (Voltage Divider Calculator)

KALKULATOR/čarobnjak – LED/zaštitni otpornik (za jednu LED)

KALKULATOR/čarob. – LED/zašt. otp. (za više redno/paralelno povezanih LED)

HTML coding

Sparkfun Tutorial – 5V Regulated Power Supply

Sparkfun Tutorial – How to Get Code Onto a Microcontroller

ELECTRONICS CLUB

Talking Electronics

Uradi sam napajanje – šeme