LifeHACKS


URADI-SAM PROTOBORD od „flat cable“-a

Dakle, običan flet-kabl, bilo da se radi o 34-pinskom (za flopi) ili o 40-pinskom (za HDD), može da se izkoristi za izradu protoborda.

Na slikama koje slede prikazao sam obe varijante. Na poslednjoj slici sam prikazao rešenje za napajanje za uradi-sam-Arduino na protobordu.

za blog - flat cable - 1 za blog - flat cable - 2

za blog - flat cable - 3flat cable za blog - 4za blog - bestza blog - ok

 

 

 


###

 

DŽULOV LOPOV (ili vam – „isceđivač baterija“)

Džulov Lopov

Glavne  komponente:

  • 2N 3904 (NPN)   (ili bilo koji drugi NPN  npr.  2N2222, ili BC547  itd.)
  • feritno jezgro – toroid   (preporuka: da nije manji od  Φ20/Φ10 mm)
  • 24-30 AWG  ( Φ 0,5-0,6 mm) plavo/bela telef.  ili lakom izolovana Cu/žica  (0,5 m)
  • 1k otpornik
  • 1x  ili  2x LED  (crvena,  bela)
  • 1  istrošena baterija (AA  ili  AAA,  ≈ 0,9-1,0V)
  • kondenzator (103)  – opciono

LINK  do  video  snimka  sklopa

kalem

Feritno jezgro sa dvostruko namotanom žicom

Suština ovog „Lopova“ je u tome da može da ‘pokrene’  1 LED (može i 2)  pomoću veoma malo energije.   („prazna/iztrošena“  baterija daje oko 1,1-1,2V  što nije dovoljno da zasvetli ni  jedna  LED, a  kamoli  2 LED)#

 

 

FLOPPINO (ver 2.0)

(URADI-SAM ARDUINO   na  „Flet-Kablu za floppy“ – varijanta 2)

BB Arduino - 34pin Flat cable - ver2BB Arduino - 34pin Flat cable_ver2