M*P*R – Primeri

PRIMER  #1 (osnovna minimalna platforma)

Relativno najjednostavniji robot (uz minimalno potrebno lemljenje*), vozilo robot
3-točkaš, sa bežičnim upravljanjem putem mobilnog telefona (BlueTooth+Android).
Inače,  moguće je lako ‘prebacivanje’ na programski ‘mod’ i dodavanjem raznih senzora (npr. ultrazvučni, HC-SR04; refleksni optokapler, TCRT5000;  itd.) mogu se napraviti razne kombinacije/varijante tipa: samohodni robot za izbegavanje prepreka ili robot koji prati liniju itd… Mašta je jedina granica, ukoliko se izuzme dodatni trošak za komponente koji ne prelazi, pojedinačno, ∼100-350 din. (bez PTT troškova dostave!).
(uskoro: slike + video + korak-po-korak uputstva)

Spisak potrebnih (kupovnih) komponenti:
o1 x Arduino NANO**  sa ‘ne-zalemljenim’ header pinovima……… 350,00 din.
**(ako nemate USB-mini-kabl –> Arduino NANO + USBmini za 470,00 din.)
**(ako imate programator –> Arduino PRO mini 168/328  za 260,00/300,00 din. )
o1 x L298 (H-most)……………………………………………………. 400,00  320,00 din.
o2 x redukovan motor u kompletu sa točkom (zalemiti* izvode) … 800,00 din.
o1 x HC-06 (Bluetooth adapter)………………………………………………. 580,00 din.
o1 x protobord (400 rupica)……………………………………………………. 190,00 din.
10 x M-M kratkospojnik (pak. od 10 kom./ duž. 20cm)………………   60,00 din.
10 x M-Ž kratkospojnik (pak. od 10 kom./ duž. 20cm)……………….   60,00 din.
10 x otpornika 1k (1/4 W)………………………………………………………..    11,00 din.
o1 x otpornik 20k (1/4 W)……………………………………………………….      1,20 din.
o1 x otpornik 10k (1/4 W)………………………………………………………..      1,20 din.
o1 x nosač baterija 6xAA (konektor kao za 9V-bat; KELCO)………..  126,00 din.
o6 x AA baterija……………………………………………………………………… 540,00 din.
o1 x mikroprekidač (zalemiti*  izvode)………………………………………   45,00 din.
o1 x šper-ploča (A4 – kao školska za tehničko)…………………………..   80,00 din.
o1 x super lepak (ili adekvatna zamena za lepak: drvo-plastika)….. 150,00 din.
++  ++  ++  ++  ++  ++ ===========================   *3384,40 din.


Spisak ostalih potrebnih komponenti (ali koje ne moraju da se kupuju)

o
1 x “U” perforirani lim (perf. ø3/ø4mm; dim. 12x100x60mm; standardni
oodeo – reciklirano od starih materijala za  TIO  7.raz. – Eduka/Zavod)
o4 x vijak M3 x 30mm – reciklirano od starih materijala za TIO 7.raz.)
o1 x točak – tzv. treći točak (po slobodnom izboru, može recikliran čep od
iiidezodoransa ili običan mali plastični Φ30mm stolarski točak – maks. 50,00 din.  ili
iiistolarski: točak-sa-kuglicom” HÄFELE – maks. 250,00 din.)
o2 x letvice 10x10mm dužine 4cm (reciklirano od starih materijala za TIO 5.raz.)
o4 x vijak+matica (M3 x 15mm; reciklirano od starih materijala za TIO 7.raz./8.raz.)
ii1 x konektor/priključak kao za 9V bateriju (reciklirana stand. baterija od 9V)
o4 x vijak M4 x 50mm (ili 55mm/60mm.)
12 x matica M4 (sa odgovarajućim elastičnim+običnim podloškama)
10 x plastična vezica “srednje veličine“ (dužine ≈15cm)
++  ++  ++  ++  ++  ++

Spisak potrebnog alata:
– šrafciger/odvijač (krstasti/ravni, manji, za M3/M4 vijke)
– klešta/fina (i/ili ključevi  ok≠3,5  odnosno  ok≠4)
– klešta-sečice (za reciklažu konektora sa 9V baterije)
– makaze za lim (za obradu/izradu nosača za redukovane motore)
– lemilica* + lem (za lemljenje kratkospojnika na izvode motora*; po slobodnom
11izboru mogu se lemiti* svi otpornici u produžetku/nastavku odgovarajućih
11M-M /M-Ž kratkspojnika; lemljenje izvoda na mikroprekidaču* itd.)
– rezbarski luk/ravna testera
– pištolj za topli  lepak + patrona (za izradu “priključka-9V” od stand 9V baterije)
– šmirgla (gruba “80” i  fina “100”)

N A P O M E N A
ooo Spisak nije konačan ali može da se koristi za grub proračun
ooiitroškova
izrade. (videti dalje, primere #2, #3,
#4 i #5)

Ono što nedostaje u celoj računici su sledeći elementi:
– trošak on-lajn nabavke od *250,00 din. ako predpostavimo da je sve kupljeno od 11jednog istog prodavca na portalu kupujem-prodajem –> npr. kod Dragana….
– razni sitni elementi tipa: vijci, navrtke, podloške itd. čiji ukupni trošak
iiine prelazi  150,00 – *200,00 din.
– ukoliko su elementi obeleženi sa  “reciklirano”,  onda je trošak za te elemente iiiočigledan.
11U suprotnom, zamenom tih istih komponenti u specijalizovanim radnjama za prodaju
11hobby-materijala (npr. portal RC Srbija nudi sve elemente za izradu 3-točkaša),
11konačni trošak se višestruko uvećava.

Dakle, konačni okvirni “budžet” za izradu vašeg prvog relativno jednostavnog robota
tro-točkaša će iznositi

*3384,40 3304,40  + (250,00) + *250,00 + *200,00 = *4084,40 din.  (≈ 34,5 €)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* lemljenje nije neophodno svuda već samo preporuka iz isksutva jer čini da konačni izgled celog robota bude pristojniji i lakši za održavanje.  Izuzetak čine lemljenje kratkospojnika na izvode motora kao i na izvode mikroprekidača.

** Arduino NANO mikrokontroler postoji u dve varijante sa Atmegom 168 i Atmegom 328. Trenutno je najpopularnija varijanta sa Atmegom 328, za neverovatnih 350 din.  – samo kod Dragana 😉   .
Pored Arduino NANO postoji i veoma popularna varijanta Arduina – ‘Arduino PRO Mini’, takođe, sa Atmegom  328  i  168.

Sve u svemu, najjeftinija varijanta bi bila:
– Arduino  PRO Mini sa Atmegom 168 za samo 260,00 din. odnosno
– Arduino  PRO Mini sa Atmegom 328  za neverovatnih 300,00 din.
(i to sve možete naći samo kod Dragana)

==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==

Izgled jednog sklopljenog 3-točkaša od, do sada, navedenih komponenti;

Varijanta trotočkaša sa čepom od dezodoransa kao „treći točak“

 

 

 

 

 

Detalji izrade/dorade nosača za motore korišćenjem standardnog perforiranog lima, “U“ profila, iz kompleta materijala za vežbe za 7. razred OŠ (sadašnje izdanje: IP “EDUKA”; bivše IP “ZAVOD za udžbenike”).

Dorada (važi za perforirani lim  Φ3 / Φ4 mm):
ooo– obeleženo crvenom bojom – Φ4 mm (kota 17,5mm !!);
oooobeleženo plavom zadebljanom strelicom + zaokruženo crvenom bojom;
ooo– eventualno proširenje postojeće perforacije Φ3 mm  na  Φ4 mm, gde je to potrebno.

 

==== == == == == == == == == == == == == == == == == == ====

Uskoro, povezivanje i programiranje.  A zatim i snimak rada.

==== == == == == == == == == == == == == == == == == == ====

 

PRIMER  #2  (osnovna platforma)

Za razliku od prethodnog primera, na ovom je zamenjen “treći točak” sa 2 kupovna (običan mali plastični Φ30mm stolarski točak) za povećanu stabilnost, nosivost kao i lakše kretanje/upravljanje po različitim površinama. Nosači motora su identični kao na prvom primeru.
Na slikama koje slede prikazan je osnovni  izgled platforme na kojoj će kasnije biti dograđivani razni elementi (videti primere #3, #4 i #5)  i u zavisnosti od toga i odgovarajući dodatni troškovi (koji nisu deo osnovnog spiska komponenti za izradu – Primer #1)
Osnovna ideja je da se naprave dodaci modularnog tipa izmenjivi i dogradivi.

 

==== == == == == == == == == == == == == == == == == == ====

Uskoro, završetak ostatka konstrukcije (videti u okviru primera #3, #4 i #5),
povezivanje i programiranje. A zatim i snimak rada.

==== == == == == == == == == == == == == == == == == == ====

 

PRIMER  #3  (“škorpija” – podvarijanta primera #2)

U najavi uskoro,  robotko – “škorpija”….
… zbog specijalne funkcije: uništavanje protivničkog balona (tzv. “ballon fight”)

Dodatni delovi/troškovi:
ooo– snažan servo motor MG996R, sa metalnim zupčanicima  (750,00 din.)
oooo(neophodno je napraviti specijalni nosač od drveta za servo – uputstva uskoro)
ooo– “mehanizam” škorpijinog repa ( 250,00 – 300,00 din.)
ooo– 1 x nosač baterija 4AA ( 100,00 din.)
ooo– 4 x AA baterije  (360,00 din.)
ooo– 1 x mikroprekidač (zalemiti izvode*) (45,00 din.)
ooo– dodatni kablići, šrafovi, matice, drvene letvice itd.  (maks. 200,00 din.)
======================================================
ukupno 750,00 + 300,00 + 100,00 + 360,00 + 45,00 + 200,00  = 1755,00 din.
Računajući i osnovnu platformu, dobija se konačni iznos od
ooooooooooooooooooooooooooooooooooio 4084,40 + 1755,00 =  5839,40 din.

 

 

 

PRIMER  #4  (“L. Messi – C. Ronaldo” – podvarijanta primera #2)

U najavi uskoro,  robotko – “fudbaler”….   očekuje se adekvatan naziv…
… zbog specijalne funkcije:  daj gol protivniku (tzv. “soccer game/fight” )

Dodatni delovi/troškovi:

ooo– snažan servo motor MG996R, sa metalnim zupčanicima  (750,00 din.)
oooo(neophodno je napraviti specijalni nosač od drveta za servo – uputstva uskoro)
ooo– “mehanizam” za šutiranje + lopatice za “dribling”  ( 250,00 – 300,00 din.)
ooo– 1 x nosač baterija 4AA ( 100,00 din.)
ooo– 4 x AA baterije  (360,00 din.)
ooo– 1 x mikroprekidač (zalemiti izvode*) (45,00 din.)
ooo– dodatni kablići, šrafovi, matice, drvene letvice itd.  (maks. 200,00 din.)
======================================================
ukupno 750,00 + 300,00 + 100,00 + 360,00 + 45,00 + 200,00  = 1755,00 din. Računajući i osnovnu platformu, dobija se konačni iznos od
oooooooooooooooooooooooooooooioooooo 4084,40 + 1755,00 =  5839,40 din.

 

PRIMER  #5  (“robotko-hvatač” – podvarijanta primera #2)

U najavi uskoro,  robotko – “univerzalni hvatač/skupljač”….  (očekuje se adekvatniji naziv)
… zbog specijalne funkcije: dodatna robotska ruka za hvatanje i prenošenje predmeta (varijanta sa jednim servom – kasnije možda i sa dva i/ili više)

Dodatni delovi/troškovi:
ooo– snažan servo motor MG996R, sa metalnim zupčanicima  (750,00 din.)
oooo(neophodno je napraviti specijalni nosač od drveta za servo – uputstva uskoro)
ooo
mehanizam za “hvatanje” nalik na onaj sa translatornim hvataljkama”  videti na
ooooisledećem LINK-u  ( 250,00 – 300,00 din.)
ooo– 1 x nosač baterija 4AA ( 100,00 din.)
ooo– 4 x AA baterije  (360,00 din.)
ooo– 1 x mikroprekidač (zalemiti izvode*) (45,00 din.)
ooo– dodatni kablići, šrafovi, matice, drvene letvice itd.  (maks. 200,00 din.)
======================================================
ukupno 750,00 + 300,00 + 100,00 + 360,00 + 45,00 + 200,00 +++  = 1755,00 din. +++ Računajući i osnovnu platformu, dobija se konačni iznos od
oooooooooooooooooooooooooooooiooo4084,40 + 1755,00+++ =  5839,40 ++++ din.

 

 

Advertisements