M*P*R – Primeri

PRIMER  #1   (3-točkaš  – osnovni oblik)

Relativno najjednostavniji robot za izradu (uz minimalno potrebno lemljenje*), jeste robot  vozilo – ‘3-točkaš’, bežično upravljan mob. telefonom (BlueTooth+Android).
Inače,  moguće je lako ‘prebacivanje’  na programski  ‘mod’  i dodavanjem raznih senzora (npr. ultrazvučni, HC-SR04; refleksni optokapler, TCRT5000;  itd.) mogu se napraviti razne kombinacije/varijante tipa: samohodni robot za izbegavanje prepreka ili robot koji prati liniju itd… Mašta je jedina granica, ukoliko se izuzme dodatni trošak za komponente koji ne prelazi, pojedinačno, ∼100-350 din. (bez PTT troškova dostave!).

Spisak potrebnih (kupovnih) komponenti:
o1 x Arduino NANO**  sa ‘ne-zalemljenim’ header pinovima.360,00…  350,00 din.
**(ako nemate USB-min-kab->ArduinoNANO+USB-kabl…………… 470,00 din.)
**(ako već imate programator–>ArduinoPRO/mini 168… 300,00  240,00 din.)
01 x L298 (H-most)………………………………………………….350,00…….  300,00 din.
i…. ili ….  1 x MX1508 (H-most)… (zamena za L298)….200,00…….  150,00 din.
o2 x redukovan motor sa točkom (zalemiti* izvode)……….800,00……. 660,00 din.
o1 x HC-06 / HC-05 (Bluetooth adapter)…………580,00……… 500,00/550,00 din.
o1 x protobord (400 rupica)……………………………210,00………………….. 200,00 din.

10 x M-M kratkospojnik (pak. od 10 kom./ duž. 20cm)…………………….   60,00 din.
10 x M-Ž kratkospojnik (pak. od 10 kom./ duž. 20cm)……………………..   60,00 din.
10 x otpornika 1k (1/4 W)………………………………………………………………    11,00 din.
o1 x otpornik 20k (1/4 W)……………………………………………………………..       1,20 din.
o1 x otpornik 10k (1/4 W)……………………………………………………………..       1,20 din.
o1 x nosač baterija za 6xAA (konektor kao za 9V-bat; KELCO)…………    126,00 din.
o6 x AA baterija………………………………………………………………………….. 540,00 din.
o1 x mikroprekidač (zalemiti*  izvode)……………………………………………     45,00 din.
o1 x šper-ploča (A4 – kao školska za tehničko)………………………………..     80,00 din.
o1 x super lepak (ili adekvatna zamena za lepak: drvo-plastika)………. 150,00 din.
++  ++  ++  ++  ++  ++  =========================         *3181,40 din.

Na slici ispod su prikazane glavne komponente potrebne za izradu vašeg 3-točkaša. Ukupan    trošak   prikazanih   glavnih  delova   ( markirani   žuto  na  spisku  iznad )        ne prelazi ≈ 2450,00   2186,00 din. (odnosno 2036,00 ako se iskoristi zamena za L298 H-most)     (na dan 16.  feb. 2018.  16. sept. 2019.  1€≈  118,30 117,60 din.-srednji) Naravno nisu uračunate baterije i svi ostali sitni delovi….
Ovo je apsolutni minimum za početak rada na vašem 3-točkašu. Jedina alternativa (za postizanje još niže ukupne cene) jeste nabavka komponenti on-line direktno od kineza.

(za veću rezoluciju kliknite na samu sliku)

 

Spisak ostalih potrebnih komponenti (ali koje ne moraju da se kupuju)
o
1 x “U” perforirani lim (perf. ø3/ø4mm; dim. 12x100x60mm; standardni
oodeo – reciklirano od starih materijala za  TIO  7.raz. – Eduka/Zavod)
o4 x vijak M3 x 30mm – reciklirano od starih materijala za TIO 7.raz.)
o1 x točak – tzv. treći točak (po slobodnom izboru, može recikliran čep od
iiidezodoransa ili običan mali plastični Φ30mm stolarski točak   60,00 din.  ili
iiistolarski-točak-sa-kuglicom” HÄFELE  250,00 din.)
o2 x letvice 10x10mm dužine 4cm (reciklirano od starih materijala za TIO 5.raz.)
o4 x vijak+matica (M3 x 15mm; reciklirano od starih materijala za TIO 7.raz./8.raz.)
ii1 x konektor/priključak za 9V bateriju (reciklirana stand. baterija od 9V)
o4 x vijak M4 x 50mm (ili 55mm/60mm.)
12 x matica M4 (sa odgovarajućim elastičnim+ravnim podloškama)
10 x plastična vezica “srednje veličine“ (dužine ≈15cm)
++  ++  ++  ++  ++  ++

Spisak potrebnog alata:
– šrafciger/odvijač (krstasti/ravni, manji, za M3/M4 vijke)
– klešta/fina (i/ili ključevi  ok≠5,5mm  odnosno  ok≠7mm)
– klešta-sečice (za reciklažu konektora sa 9V baterije)
– makaze za lim (za obradu/izradu nosača za redukovane motore)
– lemilica* + lem (za lemljenje kratkospojnika na izvode motora*; po slobodnom
11izboru mogu se lemiti* svi otpornici u produžetku/nastavku odgovarajućih
11M-M /M-Ž kratkospojnika; lemljenje izvoda na mikroprekidaču* itd.)
– rezbarski luk/ravna testera
– pištolj za topli  lepak + patrona (za izradu “priključka-9V” od stand 9V baterije)
– šmirgla (gruba “80” i  fina “100”)

N A P O M E N A
ooo Spisak nije konačan ali može da se koristi za grub proračun
ooiitroškova
izrade. (videti dalje, primere #2, #3,
#4 i #5)

Ono što nedostaje u celoj računici su sledeći elementi:
– trošak on-lajn nabavke od *250,00 din. ako predpostavimo da je sve kupljeno od 11jednog istog prodavca na portalu kupujem-prodajem –> npr. kod Dragana….
– razni sitni elementi tipa: vijci, navrtke, podloške itd. čiji ukupni trošak
iiine prelazi  150,00 – *200,00 din.
– ukoliko su elementi obeleženi sa  “reciklirano”,  onda je trošak za te elemente iiiočigledan.
11U suprotnom, zamenom tih istih komponenti u specijalizovanim radnjama za prodaju
11hobby-materijala (npr. portal RC Srbija nudi sve elemente za izradu 3-točkaša),
11konačni trošak se višestruko uvećava.

Dakle, konačni ukupni “okvirni troškovi”  za izradu vašeg prvog relativno jednostavnog robota tro-točkaša će iznositi

*3384,40 din.  + (250,00)  + *250,00 + *200,00 =  3834,40 din.  (≈  35 €)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* lemljenje nije neophodno svuda već samo preporuka iz isksutva jer čini da konačni izgled celog robota bude pristojniji i lakši za održavanje.  Izuzetak čine lemljenje kratkospojnika na izvode motora kao i na izvode mikroprekidača.

** Arduino NANO mikrokontroler sa Atmegom 328 je trenutno najpopularnija varijanta Arduina. Pored toga, postoji i veoma popularna varijanta Arduina – ‘Arduino PRO Mini’ (varijante sa Atmegom  328  i  168).
VEOMA VAŽNA NAPOMENA da bi ‘NANO’ mogao da se programira (preko USB) neophodno  je da se instalira odgovarajući drajver LINK za preuzimanje

==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==

Izgled jednog sklopljenog 3-točkaša od, do sada, navedenih komponenti;

Varijanta trotočkaša sa čepom od dezodoransa kao „treći točak“

 

Detalji izrade/dorade nosača za motore korišćenjem standardnog perforiranog lima, “U“ profila, iz kompleta materijala za vežbe za 7. razred OŠ (sadašnje izdanje: IP “EDUKA”; bivše IP “ZAVOD za udžbenike”).

Dorada (u zavisnosti od postojećih perforacija na limu Φ3 / Φ4 mm):
ooo– obeleženo crvenom bojom – mesto dorade za vijke M3x30mm (kota 17,5mm !!);
oooobeleženo plavom strelicom + crveni krug – proširiti mesto za pipak od motora;
oooNapomena: za lim sa perforacijom Φ 3mm treba proširiti na  Φ4 mm, gde je to
bbbibpotrebno (videti mesto obeleženo sa 4mm).

 

==== == == == == == == == == == == == == == == == == == ====

Uskoro, povezivanje i programiranje, a
OVDE  možete pogledati kako funkcioniše
(prikazan uporedo sa modelom hover-krafta).

==== == == == == == == == == == == == == == == == == == ====

 

PRIMER  #2  (osnovna platforma – za podvarijante)

Za razliku od prethodnog primera, na ovom je zamenjen “treći točak” sa 2 kupovna (običan mali plastični Φ30mm stolarski točak) za povećanu stabilnost, nosivost kao i lakše kretanje/upravljanje po različitim površinama. Nosači motora su identični kao na prvom primeru.
Na slikama koje slede prikazan je osnovni  izgled platforme na kojoj će kasnije biti dograđivani razni elementi (videti primere #3, #4 i #5)  i u zavisnosti od toga i odgovarajući dodatni troškovi (koji nisu deo osnovnog spiska komponenti za izradu – Primer #1)
Osnovna ideja je da se naprave dodaci modularnog tipa izmenjivi i dogradivi.


==== == == == == == == == == == == == == == == == == == ====

Uskoro, završetak ostatka konstrukcije,
povezivanje i programiranje. A zatim i snimak rada.

==== == == == == == == == == == == == == == == == == == ====

 

PRIMER  #3  (“škorpija” – podvarijanta primera #2)

U najavi uskoro,  robotko – “škorpija”….
… zbog specijalne funkcije: uništavanje protivničkog balona (tzv. “ballon fight”)

Dodatni delovi/troškovi:
ooo– snažan servo motor MG996R (ili MG995R), sa metalnim zupčanicima  (750,00 din.)
oooo(neophodno je napraviti specijalni nosač od drveta za servo – uputstva uskoro)
ooo– “mehanizam” škorpijinog repa ( 250,00 – 300,00 din.)
ooo– 1 x nosač baterija za 4xAA ( 100,00 din.)
ooo– 4 x AA baterije  (360,00 din.)
ooo– 1 x mikroprekidač (zalemiti izvode*) (45,00 din.)
ooo– dodatni kablići, šrafovi, matice, drvene letvice itd.  (maks. 200,00 din.)
======================================================
ukupno 750,00 + 300,00 + 100,00 + 360,00 + 45,00 + 200,00  = 1755,00 din.
Računajući i osnovnu platformu, dobija se približni konačni iznos od
oooooooooooooooooooooooooo3834,40  + 1755,00 =  5589,40  din.

 

 

 

PRIMER  #4  (“Messi” & “Ronaldo” – podvarijanta primera #2)

U najavi uskoro,  robotko – “fudbaler” ili ….   očekuje se adekvatan naziv…
… zbog specijalne funkcije:  daj gol protivniku (tzv. “soccer game/fight” )

Dodatni delovi/troškovi:

ooo– snažan servo motor MG996R (ili MG995R), sa metalnim zupčanicima  (750,00 din.)
oooo(neophodno je napraviti specijalni nosač od drveta za servo – uputstva uskoro)
ooo– “mehanizam” za šutiranje + lopatice za “dribling”  ( 250,00 – 300,00 din.)
ooo– 1 x nosač baterija za 4xAA ( 100,00 din.)
ooo– 4 x AA baterije  (360,00 din.)
ooo– 1 x mikroprekidač (zalemiti izvode*) (45,00 din.)
ooo– dodatni kablići, šrafovi, matice, drvene letvice itd.  (maks. 200,00 din.)
======================================================
ukupno 750,00 + 300,00 + 100,00 + 360,00 + 45,00 + 200,00  = 1755,00 din. Računajući i osnovnu platformu, dobija se približni konačni iznos od
ooooooooooooooooooooooo3834,40  + 1755,00 =  5589,40  din.

 

 

PRIMER  #5  (“robotko-hvatač” – podvarijanta primera #2)

U najavi uskoro,  robotko – “univerzalni hvatač/skupljač”….  (očekuje se adekvatniji naziv)
… zbog specijalne funkcije: dodatna robotska ruka za hvatanje i prenošenje predmeta (minimalna varijanta sa dva servoa: jedan manji za sam mehanizam hvatača, a drugi za zglob)

Dodatni delovi/troškovi:
ooo– snažan servo motor MG996R (ili MG995R), sa metalnim zupčanicima (750,00 din.)
oooo(neophodno je napraviti odgovarajući nosač servoa – od drveta – uputstva uskoro)
ooo
mehanizam za “hvatanje” nalik na onaj sa translatornim hvataljkama”  videti na
ooooisledećem LINK-u  ( 500,00 – 650,00 din.)
ooo– 1 x nosač baterija za 4xAA ( 100,00 din.)
ooo– 4 x AA baterije  (360,00 din.)
ooo– 1 x mikroprekidač (zalemiti izvode*) (45,00 din.)
ooo– dodatni kablići, šrafovi, matice, drvene letvice itd.  (maks. 200,00 din.)
======================================================
ukupno 750,00 + 650,00 + 100,00 + 360,00 + 45,00 + 200,00 +++  = 2105,00 din. +++ Računajući i osnovnu platformu, dobija se približni konačni iznos od
oooooooooooooooooo3834,40  + 2105,00+++ =  5939,40  ++++ din.


 

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.