M*P*R – Primeri

PRIMER #1
relativno najjednostavniji robot (uz minimalno potrebno lemljenje*), vozilo robot
3-točkaš, sa bežičnim upravljanjem putem mobilnog telefona;
(uskoro: slike + video + korak-po-korak uputstva)

Spisak potrebnih komponenti:
o
1 x Arduino NANO**  sa ‘ne-zalemljenim’ header pinovima……… 350,00 din.
o1 x L298 (H-most)………………………………………………………………… 320,00 din.
o2 x redukovan motor u kompletu sa točkom (zalemiti* izvode) … 800,00 din.
o1 x HC-06 (Bluetooth adapter)………………………………………………. 580,00 din.
o1 x protobord (400 rupica)……………………………………………………. 150,00 din.
10 x M-M kratkospojnik (pak. od 10 kom./ duž. 20cm)………………   60,00 din.
10 x M-Ž kratkospojnik (pak. od 10 kom./ duž. 20cm)……………….   60,00 din.
10 x otpornika 1k (1/4 W)………………………………………………………..    11,00 din.
o1 x otpornik 20k (1/4 W)……………………………………………………….      1,20 din.
o1 x otpornik 10k (1/4 W)………………………………………………………..      1,20 din.
o1 x nosač baterija 6xAA (konektor kao za 9V-bat; KELCO)………..  126,00 din.
o6 x AA baterija……………………………………………………………………… 540,00 din.
o1 x mikroprekidač (zalemiti*  izvode)………………………………………   45,00 din.
o1 x šper-ploča (A4 – kao školska za tehničko)…………………………..   80,00 din.
o1 x super lepak (ili adekvatna zamena za lepak: drvo-plastika)….. 150,00 din.
++  ++  ++  ++  ++  ++ ===========================    3274,40 din.

o1 x “U” perforirani lim (perf. ø3/ø4mm; dim. 12x100x60mm; standardni
oodeo – reciklirano od starih materijala za  TIO  7.raz. – Eduka/Zavod)
o4 x 35 (M3 vijak, dužine 30mm – reciklirano od starih materijala za TIO 7.raz.)
o1 x točak – tzv. treći točak (po slobodnom izboru, može recikliran čep od
iiidezodoransa ili “stolarski: točak-sa-kuglicom” HÄFELE – maks. 250,00 din.)
o2 x letvice 10x10mm dužine 4cm (reciklirano od starih materijala za TIO 5.raz.)
o4 x vijak+matica (M3 x 15mm; reciklirano od starih materijala za TIO 7.raz./8.raz.)
ii1 x konektor/priključak kao za 9V baterija (reciklirana stand. baterija od 9V)
o4 x vijak M4 x 50mm (ili 55mm/60mm.)
12 x matica M4 (4 matice su kao kontra-matice; umesto kontra-matica mogu se
iiikoristiti elastične podloške)
10 x plastična vezica “srednje veličine“ (dužine ≈15cm)
++  ++  ++  ++  ++  ++

Spisak potrebnog alata:
– šrafciger/odvijač (krstasti/ravni, manji, za M3/M4 vijke)
– klešta/fina (i/ili ključevi  ok≠3,5  odnosno  ok≠4)
– klešta-sečice (za reciklažu konektora sa 9V baterije)
– makaze za lim (za obradu/izradu nosača za redukovane motore)
– lemilica* + lem (za lemljenje kratkospojnika na izvode motora*; po slobodnom
11izboru mogu se lemiti* svi otpornici u produžetku/nastavku odgovarajućih
11M-M /M-Ž kratkspojnika; lemljenje izvoda na mikroprekidaču* itd.)
– rezbarski luk
– šmirgla (gruba “80” i  fina “100”)

Spisak nije konačan ali može da se izkoristi za grub proračun troškova izrade koji (u trenutku ažuriranja ove stranice   22.07.2017.  19.08.2017.) iznosi blizu 2800,00  2700,00 din.
Ono što nedostaje u celoj računici su sledeći elementi:
– trošak on-lajn nabavke od 250,00 din. ako predpostavimo da je sve kupljeno od jednog
11istog prodavca na portalu kupujem-prodajem –> npr. kod Dragana….
– razni sitni elementi tipa: vijci, navrtke, podloške itd. čiji ukupni trošak
iiine prelazi  150,00 – 200,00 din.
– ukoliko su elementi obeleženi sa  “reciklirano”,  onda je trošak za te elemente očigledan.
11U suprotnom, zamenom tih istih komponenti u specijalizovanim radnjama za prodaju
11hobby-materijala (npr. portal RC Srbija nudi sve elemente za izradu 3-točkaša),
11konačni trošak se višestruko uvećava.

Dakle, konačni okvirni “budžet” za izradu vašeg prvog relativno jednostavnog robota
tro-točkaša će iznositi

3274,40 + (250,00) + 250,00 + 200,00 = 3974,40 din.  (≈ 33 €)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* lemljenje nije neophodno svuda već samo preporuka iz isksutva jer čini da konačni izgled celog robota bude pristojniji i lakši za održavanje.  Izuzetak čine lemljenje kratkospojnika na izvode motora kao i na izvode mikroprekidača.

** Arduino NANO mikrokontroler postoji u dve varijante sa Atmegom 168 i Atmegom 328. Trenutno je najpopularnija varijanta sa Atmegom 328, za neverovatnih 350 din.  – samo kod Dragana 😉   .  Pored Arduino NANO postoji takođe i veoma popularna varijanta Arduina – ‘Arduino PRO Mini’, takođe u dve varijante (sa Atmegom  328  i  168). Trenutno je najjeftinija varijanta Arduina  PRO Mini sa Atmegom 168  koju možete naći takođe kod Dragana za samo  260,00 din.