Robotika – konstrukcije

Ovde će biti prikazani razni delovi robota koji su izrađeni na malo drugačiji – jeftiniji način….

Za početak, robotska ruka – mehanička hvataljka – izrađena od: PVC kanalice za elektro instalacije, 1 mali servo, spajalica i malo šper-ploče.

002 - DIY - Robot claw_translating type  004 - DIY - Robot claw_translating type

 

 

 

 

…sledi dodavanje samih „hvataljki“ na klizne elemente…

DIY_Robot claw - for blog -001 DIY_Robot claw - for blog -002

 

 

 

 

 

 

Primer druge varijante sa bočno postavljenim servo-motorom.

DIY_Robot claw - for blog -005 DIY_Robot claw - for blog -004

 

 

 

 

 

 

Uporedni prikaz…

DIY_Robot claw - for blog -010 DIY_Robot claw - for blog -011

 

 

 

 

 

 

Još treba dodati gumene dodatke za poboljšanje „hvatanja“….

Na kraju….  slede snimci robotskih ruku u „akciji hvatanja“….

Pogledajte snimak Primera 1 OVDE

Pogledajte snimak Primera 2 OVDE

 

…nastaviće se….